Dødsfald og begravelser

 

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Nogle foretrækker selv at sørge for en del af de ting, der skal ordnes.

Dødsfald registreres af personregisterføreren i det sogn, hvor afdøde havde bopæl og foretages på baggrund af den lægelige dødsattest.

Anmodning om begravelse/ligbrænding foretages på borger.dk af en af de nærmeste pårørende, dvs. ægtefælle, myndige børn, forældre eller bedemand, efter fuldmagt. Begravelsesmyndighed er sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. 

Var afdøde medlem af folkekirken, skal dette, med mindre andet er godtgjort, anses som udtryk for ønske om kirkelig begravelse eller bisættelse. Aftale herom træffes med præsten sammen med tidspunktet for den forudgående samtale med de pårørende.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, anses det som udtryk for ønske om begravelse eller bisættelse uden gejstlig medvirken, altså uden en præst og jordpåkastelse.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kirkekontoret.

 

Vangede kirke har også en sorggruppe for efterladte.