Vangedekorset

Menighedsrådet har udarbejdet en fremtidig strategi for Vangede Kirke, med fokus på værdier for kirken, og hvordan værdierne kan udmøntes i en bedre synlighed af Vangede Kirke.

Under denne proces blev det besluttet, at ændre Vangede Kirkes logo, fra den gamle sorte silhuettegning af kirken, til et mere nutidigt logo.

Det nye logo viser Vangede Kirkes grundform - altså kirken set fra oven, idet arkitekt Johan Otto von Spreckelsen har tegnet de 2 kirkesale, så de danner et meget tydeligt kors - et kors vi har døbt 'Vangede Korset'. Alt sammen for at understøtte de værdier Vangede Kirke står for:

Vangede Kirke er en
åben,engagerende og nutidig kirke,
hvor der er rart at være for alle.