Træfigurerne

I kirkens nordlige hjørne er en forhøjning med fem små træfigurer, der viser Kristus som den gode hyrde og de fire evangelister med deres kendetegn. De er medbragt fra den gamle Vangede Kirke.

Figurene set fra venstre til højre:
Sct. Matthæus, Sct. Markus, Kristus, Sct. Lukas, Sct. Johannes