Det nye altersølv

Billede taget ved indvielsen af altersølvet
De indledende forslag til altersølvet

 

 

 

Vangede Kirkes menighedsråd havde gennem flere år overvejet mulighederne for at anskaffe nyt altersølv - ny alterkalk, vinkande, disk til oblater, oblatæske og dåbskande. Man ønskede at anskaffe altersølv, der passede til kirkens smukke rum.

Det nuværende altersølv stammede fra indvielsen af den første Vangede Kirke i 1926, og efter ibrugtagningen af det nye altersølv, skulle dette – det gamle altersølv - benyttes som hjemmeforrettelsessæt.

I 2008 besluttede menighedsrådet at ændre Vangede Kirkes logo til et mere nutidigt logo som led i udarbejdelse af en fremtidig strategi for kirken med fokus på værdier og hvordan disse værdier kan udmøntes i en bedre synlighed af Vangede Kirke.

Det nye logo viser Vangede Kirkes grundform – altså kirken set fra oven, idet arkitekt Johan Otto von Spreckelsen har tegnet de to kirkesale, så de danner et meget tydeligt kors – et kors, menighedsrådet har døbt "Vangede Korset". Det kan der læses mere om på den del af hjemmesiden der hedder "Vangedekorset".

I udarbejdelsen af det nye altersølv, havde menighedsrådet ønske om, at det nye altersølv skulle indeholde elementer, der lå i tråd med denne strategi og det nye logo.

 Valget af kunstner til altersølvet faldt på Tue Poulsen, som allerede var kendt i kirken for sin udførelse af alter, døbefont, prædikestol, alterkors og alterstager. Tue Poulsen (født 1939) er uddannet billedkunstner, designer og keramiker fra Kunsthåndværkerskolen i København i 1962 og har siden 1963 haft eget værksted.

Tue Poulsen har designet det nye altersølv - alterkalk, disk, oblatæske, alterkande og dåbskande, der både lever op til den øvrige smukke udsmykning af Vangede Kirke og samtidig er genstande, som er funktionelle at anvende. Alle fem dele har en grundform, der svarer til grundformen af Vangede Kirkes store kirkesal – dvs. en kvadratisk grundform med et trekantet hak ind midt på hver af de fire sider.

Udførelsen af altersølvet er udført af Tue Poulsen i samarbejde med sølvsmedene Erik og Manuel Sjødahl, København.

Erik Sjødahl fik svendebrev med sølvmedalje hos C. C. Hermann i København i 1959. Efter nogle år hos sølvsmedene Svend Toxværd og Preben Salomonsen fik han eget værksted i 1973. Erik Sjødahl havde store erfaring i både restaurering og udførelse af kirkesølv.

Erik Sjødahl døde desværre i september 2012, han nåede at færdiggøre alterkalk, disk og oblatæske  inden sin død, og Erik Sjødahls søn, sølvsmed Manuel Sjødahl, der har været med i hele processen, færdiggjorde arbejdet med vinkanden og dåbskanden. 

Vangede Kirkes altersølv blev taget i brug søndag den 16. marts 2014 ved kirkens 40 år fødselsdag. Der blev afholdt festgudstjeneste hvor biskop Lise-Lotte Rebel var prædikant.

En epoke på et godt og spændende samarbejde igennem 4 år var hermed afsluttet. Arbejdet med altersølvet begyndte i 2010, hvor menighedsrådet brugte et halvt år på at beslutte den kunstneriske linje og kunstner af altersølvet. I september 2010 nedsatte menighedsrådet et udvalg til at fortsætte arbejdet med altersølvet. Altersølvudvalget bestod af kirkens 2 præster samt 3 menighedsrådsmedlemmer:

 

Niels Tjalve, tidligere sognepræst ved Vangede Kirke

Jakob Rönnow, tidligere sognepræst ved Vangede Kirke

Mette Havning, Vangede Kirkes menighedsråd

John Heiselbæk, Vangede Kirkes menighedsråd i perioden frem til november 2012

Birgitte Bech, Vangede Kirkes menighedsråd.

 

Følgende har venligt bidraget med økonomisk støtte til Vangede Kirkes altersølv:

Frimodt-Heineke Fonden, Augustinus Fonden, Vangede Kirkes udsmykningsfond og Styrelsen for det frivillige arbejde i Vangede sogn. 

Prisen for altersølvet endte - som budgetteret - lige under kr. 600.000.

Tekst udarbejdet af Birgitte Bech, Næstformand i menighedsrådet og medlem af altersølvudvalget. Billeder udført af Peter Elmholst ©.