Den nye kontorfløj

I takt med at kirkens aktivitetsniveau og antallet af ansatte voksede blev der behov for at udvide kontorfaciliteterne. Da den tidligere kirketjenerbolig blev ledig fik man mulighed for at tilgodese behovet for mere kontorplads.

Efter et par år lykkedes det menighedsrådet at fremskaffe den fornødne finansiering. Projektet blev godkendt af de kirkelige myndigheder og den kongelige bygningsinspektør.

Ombygningen af kirketjenerboligen skete yderst nænsomt så udseendet af von Spreckelsens bygning ikke ændrede sig væsentligt. Den nye kontorfløj stod klar i foråret 2017