Kampanilen

Da arkitekt von Spreckelsen projekterede kirken i 1966/67, havde han en ide om, at der i stedet for opførelse af et tårn på kirkebygningen skulle opføres en kampanile, dvs. et fritliggende klokketårn syd for kirken. Det var oprindelig meningen, kampanilen skulle opføres sammen med kirkebygningen, men på det tidspunkt så menighedsrådet ingen mulighed for også at skaffe penge til den del af kirkebyggeriet.


På samme måde som kirkebygningen er opdelt i symmetriske, rektangulære enheder, er kampanilen opbygget af 6 stk. 3 m store stål-kubusser - terninger om man vil - sat oven på hinanden, så de danner et knap 20 m højt tårn. I kampanilen er monteret tre klokker, de to mindste i den næst øverste kube, og den største i den underliggende kube.


Oprindelig var der regnet med, at den store klokke fra den første Vangede kirke skulle genophænges i den nye kirke. Men A.P. Møller og hustrus Fond sponsorerede generøst en ny klokke, så alle tre klokker kunne være nystøbte til kirken.

Kirkeklokkerne

Som det har været tradition siden den romanske tidsalder, er der også på Vangedes kirkes nye klokker anbragt inskriptioner med dels et kirkeligt budskab, dels informerende oplysninger:

På den store, dybe klokke (med tonen e) står der: Nu ringer alle klokker mod sky Det er første linie af den dejlige salme nr. 374 i salmebogen. (Ingemann 1837). Oven over står: Jeg støbtes i året 1996 af Eijsbouts i Holland og skænkedes til Vangede Kirke af A.P. Møller og hustrus fond til minde om Niels Mærsk Mc-Kinney Arnesen.

På den mellemste klokke (med tonen g) står der: Give da Gud, at hvor vi bo altid når klokken ringe folket forsamles i Jesu tro. Det er tre linier af nr. 280 i salmebogen: Kirken den er et gammelt hus. (Grundtvig 1837). Oven over står: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland. Arkitekt Johan Otto von Spreckelsen skabte denne Guds borg.

På den mindste klokke (- der dog vejer en halv ton og har tonen a) står der: Jeg er en røst som råber. Kom til Herrens hus og helligdom O hør mig følg mig store små at I fra død til liv kan gå - en tekst, der også stod på Vangede Kirkes gamle klokke. Øverst på den står blot: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland.