Du er her: 

Kirken og de originale tilbygninger

Vangede Kirke er opført af røde håndstrøgne teglsten fra Borup Teglværk ved Skævinge i Nordsjælland. Tagkonstruktionen er udført i beton, mens den ydre ikke synlige beklædning består af tagpap. kirkesal og annekssal er et større og et mindre kvadrat stille over kant i forlængelse af hinanden. Belægningen i kirkesal, annekssal, våbenhus og sakristi består af klinker, mens mødelokalerne har gulve af bøgeparket.

Den store sal har midt på hver af kvadratets sider et trekantet indsnit, hvis spidser ind mod kirken ender i piller. Disse piller danner vederlag for fire 12m lange betonbjælker, der bærer et forsænket kassetteloft over det centralt stillede alter. Planen består således af et mindre kvadrat indskrevet og drejet 45 grader i et større kvadrat. De to kirkesale præges markant af de høje teglstensmure, der giver rummene lighed med arkitekturen fra den romanske periode, som man f.eks. kender den fra Hvide'ernes klosterkirke i Sorø og Roskilde Domkirke.

Adgang til kirken får man, som traditionen byder, gennem våbenhuset. Det er en lav tilbygning til kirkekomplekset bygget på af den store kirkesals nordvest mur. Der er adgang både fra Vangedevej og Vangedebygade; sidstnævnte må opfattes som kirkens hovedindgang med en klosteragtig gård, der kantes af annekssal, mødefløj og kirketjenerbolig. Våbenhuset er i kontrast til den tårnhøje kirkesal en meget lav bygning med fladt tag.

Mod nordøst ligger der et mindre sakristi og kontorfløj, hvortil der både er adgang fra den lille forplads ved Vangedevej og fra koret, lige bad ved prædikestolen. I sydvest i hjørnet mellem kirkesal og annekssal ligger kapellet, en lille trekantet bygning, der er forbundet med kirken ved en gang langs med kirkesalens sydvest mur. Kirkens mødelokaler og Ungdomsgården nord for med den i vinkel opførte kirketjenerbolig har Spreckelsen bygget i samme stil som det øvrige med anvendelse af røde teglsten.

Grundplanen over kirkesalene