Kampanilen

 

Da Spreckelsen projekterede kirken, havde han en idé om, at der i stedet for opførelse af et tårn på kirkebygningen skulle opføres en kampanile - et fritliggende klokketårn. Af økonomiske årsager blev denne del af byggeriet imidlertid udskudt og der skulle gå knap 20 år, før man i 1996 kunne indvie Vangede Kirkes klokketårn.

På samme måde som kirkebygningen er opdelt i symmetriske, rektangulære enheder, er kampanilen formet af seks åbne kuber i sortmalet stål, sat ovenpå hinanden, så de danner et knapt 20 m. højt tårn. I kampanilen er monteret tre klokker, de to mindste i den næstøverste kube og den største i den underliggende kube.

 

 

Kirkeklokkerne

 

De tre kirkeklokker er nystøbte til indvielsen af klokketårnet i 1996. De er skænket af A.P. Møller og hustrus Fond og støbt af Eijsbouts i Holland.

Som der har været tradition for siden den romanske tidsalder, er der også på Vangede Kirkes klokker anbragt inskriptioner med dels et kirkeligt budskab, dels informerende oplysninger:

 

På den store, dybe klokke (med tonen e) står: Nu ringer alle klokker mod sky. Det er første linje af salme nr. 408 (Ingemann, 1837). Ovenover står: Jeg støbtes i året 1996 af Eijsbouts i Holland og skænkedes til Vangede Kirke af A.P. Møller og hustrus fond til minde om Niels Mærsk Mc-Kinney Arnesen.

 

På den mellemste klokke (med tonen g) står: Give da Gud, at hvor vi bo, altid når klokkerne ringe, folket forsamles i Jesu tro. Det er de tre første linjer af salme nr. 329 (Grundtvig, 1837). Ovenover står: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland. Arkitekt Johan Otto von Spreckelsen skabte denne Guds borg.

 

På den mindste klokke, der vejer et halvt ton og har tonen a, står: Jeg er en røst som råber. Kom til Herrens hus og helligdom O hør mig følg mig store små at I fra død til liv kan gå. En tekst, der også stod på Vangede Kirkes gamle klokke. Øverst på den står blot: Jeg støbtes i året 1996 til Vangede Kirke af Eijsbouts i Holland.