Du er her: 

Styrelsen for menighedsarbejdet

Af Freddy Svitring, formand for Styrelsen

Styrelsen for menighedsarbejdet i Vangede Sogn - i daglig tale kaldet 'Styrelsen', startede i sin tid med at arrangere basar og efterårsmarked, bl.a. for at skaffe penge til aktiviteter og det planlagte nye kirkebyggeri (den nuværende kirke).
Styrelsen har til formål at fremme den kristne lære og tro gennem et mangeartet folkekirkeligt arbejde, der imødekommer så bredt et behov som muligt. Styrelsen består af præsterne ved kirken, en repræsentant fra menighedsrådet samt 6 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling.
Styrelsen er en frivillig forening, og er således uafhængig af menighedsrådet, og
kan anvende sine indsamlede økonomiske midler uafhængig af de regler der gælder for menighedsrådets forvaltning af skattekronerne fra kirkeskatten.
De fleste kender Vangede Kirkes Basar, som finder sted hvert år i november måned. Basaren skaber det økonomiske grundlag for styrelsens arbejde, og de tilskud som styrelsen giver til de forskellige arbejdsgrene ved kirken – sykredsen, spejderne og menighedsplejen.
Styrelsen afholder mange af de arrangementer der er i kirken: Eftermiddagsmøder, onsdagsaftenmøder, babytræf og familiefredag,
samt kirkefrokoster, fastelavnsfest, adventsfesten med Luciaoptog og juletræfesten.
Styrelsen yder også tilskud til humanitært arbejde uden for landets grænser.
Uden opbakning fra 150 – 200 frivillige medarbejdere ville det ikke være muligt for styrelsen at tilbyde sognets beboere de forskellige arrangementer. Styrelsen er disse medarbejdere en stor tak skyldig.