Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 11 medlemmer, de 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant. Herudover er der 2 suppleanter.
Disse 16 personer skal frem til næste menighedsrådsvalg sikre at Vangede Kirke udvikler de vedtagne værdier om at:
Vangede Kirke er en åben, engagerende og nutidig kirke, hvor der er rart at være for alle.
Menighedsrådsvalget i 2016 blev et aftalevalg, da der kun var afleveret 1 liste. På det konstituerende møde blev de forskellige opgaver fordelt på Menighedsrådets medlemmer.

 

 

 

 

Vangede Sogns menighedsråd (klik på et billede for at kontakte medlemmet)

Menighedsrådsformand
Flemming Brüggemand

Vangedevej 50 (kirken)
2820 Gentofte
Tlf. 39 66 28 20
Næstformand
Birgitte Bech
Kasserer
Birgitte Koch Svitring
Kontaktperson
Lisbet Aabye
Medlem
Susanne Rønnebæk Jangmark
Medlem
Poul Erik Andersen
Medlem
Niels Henrik Kromann
Medlem
Thomas Rostrup
Medlem
Charlotte Bønløkke
Medlem
Maria Birkegård Brintow
Medlem
Charlotte Gjøl
Suppleant
Egil Rindorf
Kirkebogsførende sognepræst
Camilla Munch
Sognepræst
Kasper Morville
Kirkeværge
Bent Sørensen
Personalerepræsentant
Aase Vedel Augustesen