VANGEDE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Vangede sogns Menighedspleje er en selvstændig forening indenfor det frivillige, folkekirkelige diakonale menighedsarbejde, som udføres i Vangede kirke.

Menighedsplejen finansieres af indsamlede midler, donationer og offentlige tilskud.

Menighedsplejens opgaver er fx at arrangere udflugter, foredrag og andre sociale sammenkomster, samt at yde støtte til trængende familier i sognet, fx julehjælp.

Menighedsplejen er medlem af De samvirkende Menighedsplejer.

Menighedsplejens bestyrelse:

 

Camilla Munch sognepræst (formand)

Kasper Morville sognepræst (næstformand)

Klaus Bo Bønløkke (kasserer)

Charlotte Gjøl

Hanne Wisbom

Karin Løvig Hauge

Leif Jung Nielsen

Brianne Bay Johansen

 

 

Henvendelser til Menighedsplejen kan rettes til sognemedhjælper og sekretær Andrea Nielsen an@vangedekirke.dk tlf.: 39 96 22 91

 

Læs Menighedsplejens vedtægter her.