Du er her: 

Basar 2017

Tilmelding for frivillige til Basar 2017 (klik her) 

 

 

VELKOMMEM TIL BASAR 2017

Kære medarbejdere – glæd jer, nu nærmer basaren sig.

Vi er mange, som ser frem til den årlige basar i Vangede Kirke, for det er nogle herlige dage, vi oplever, både før og under basaren.

Sidste år oplevede vi en meget atypisk basar på grund af det igangværende byggeri og med alle de udfordringer det gav.

Bryggerset blev flyttet til Niels Tjalves gamle kontor, lagkagekøkkenet indtog det tidligere brygges og det kolde køkken blev udstationeret i en køkkentrailer. Til trods for disse nødforanstaltninger gik basaren jo godt.

I år vil der også være ændringer. Bryggerset rykker tilbage på den sædvanlige plads, de kolde jomfruer indtager det nye medarbejderkøkken og lagkagekøkkenet bliver i den nye foyer.

Den nye indgang både fra Vangedevej og fra Vangede Bygade vil være lukket, dog vil døren til Vangede Bygade fungere, som flugtvej.

Det betyder, at det nye indgangsparti vil blive en del af cafeområdet. Der vil her blive opstillet 3 - 4 cafeborde

Hvad sker lørdag og søndag?

Lørdag kl. 10.00 åbnes basaren med Gordon Pipes and Drums, som vil vandre op og ned af bygaden efterfulgt af en af de gamle brandbiler. Når sækkepiperne kommer tilbage til kirken, vil de give koncert på kirkepladsen Det samme vil ske kl. 11.30.

Den gamle brandbil vil blive holdende ved kirken, så børn og barnlige sjæle kan få deres nysgerrighed stillet, og brandfolkene er parate til at svare på spørgsmål.

Kl. 13.00 underholder Cecilia Hjortsberg i den store kirkesal. Mange kender jo Cecilia fra tidligere besøg.

Klokken 17.00 lukker basaren, og så går vi i gang med oprydning og opfyldning, så vi kan være klar til søndag kl. 11.30.

Søndag kl. 15.00 vil Henrik Bo Hansen give koncert ligeledes i den store kirkesal. I kan glæde jer til begge koncerter.

Basarens børnehjørne genopstår, idet Anne er vendt tilbage fra barselsorkov..

Basaren starter med at loppetorvet etableres. Det sker den 28. oktober kl. 10.00. Der er meget der skal bæres og samles, der er både tunge ting og lette. Vi vil meget gerne have hjælp til at få loppetorvet op at stå. Kan du afse et par timer til at give en hjælpende hånd, vil vi være meget taknemmelige.

Sorteringen af effekter på loppetorvet begynder allerede den 31. oktober, og du kan i år melde dig på tilmeldingssedlen, som i år er udvidet med både dage og opdeling af køkken.

SÅ VELMØDT TIL MANGE HYGGELIGE OG ARBEJDSOMME DAGE.

På basarkomiteens vegne

Freddy Svitring