Vielse / Bryllup

Vielser er festlige - og fester holder vi meget af i Vangede Kirke.

Hvis I går med bryllupsplaner så tal med en af præsterne - gerne i god tid.

 

For at blive viet i Vangede Kirke skal man enten have bopæl i sognet eller på anden måde have tilknytning til Vangede, ligesom mindst én af parterne skal være medlem af folkekirken.

Aftale om vielse træffes med en af præsterne. Ved forudgående henvendelse til kirkekontoret kan man få oplysning om ledige datoer og svar på andre praktiske spørgsmål.

Bopælskommunen skal udstede en prøvelsesattest som dokumentation for at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldt. Prøvelsesattesten, som er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen, skal videresendes til  kirkekontoret efter modtagelsen. Blanketten til brug for afgivelse af ægteskabserklæring kan hentes på kl.dk.

Navneændring på bryllupsdagen anmeldes til bopælssognet i god tid inden vielsen ved at udfylde en formular på borger.dk.

Yderligere oplysninger om kirkelig vielse, herunder bl.a. vielsesritual findes på folkekirken.dk.