Du er her: 
tirsdag27okt2020

Styrelsens generalforsamling

tirsdag27okt2020 kl. 18:00 - 22:00

Der indkaldes til generalforsamling i Styrelsen for Menighedsarbejdet i Vangede Sogn den 27. oktober kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Vangede Kirkes mødelokaler.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Valg af 3 styrelesmedlemmer

Valg af 2 revisorer

Valg af 2 revisorsuppleanter

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforamlilngen, må være formanden, Freddy Svitring, Vangede Bygade 142, i hænde senest 8 dage forinden.

 

På grund af covid-19 er tilmelding til generalforsamlingen påkrævet.

Tilmeldinge kan ske ved henvendelse til kirkekontoret.